Algemene Lesvoorwaarden Gitaaracademie Limburg

 

 

 1. Inschrijving geschiedt schriftelijk door middel van het inschrijfformulier of na telefonisch overleg waarin mondeling tot een bepaalde periode van lesgeven wordt overeengekomen. Tijdens de eerste les wordt het mondelinge akkoord schriftelijk vastgelegd.
 2. Inschrijving en deelname aan de lessen houdt in dat u akkoord bent met onze lesvoorwaarden.
 3. Lessen vinden wekelijks plaats op een in onderling overleg bepaalde dag en tijd.
 4. Na een gratis introductie les geschiedt de betaling tijdens de overeengekomen 1e les voor een lescyclus van vier lessen, de betalingscyclus van wederom vier lessen herhaald zich telkens bij de 4e les. Dit kan d.m.v. domiciliëring voordat de 4e les van een nieuwe lescyclus heeft plaatsgevonden of d.m.v. contante betaling tijdens de 4e les. Indien u domiciliëring verkiest ontvangt u een factuur dewelke tijdig per bank overgemaakt dient te worden. Dit houdt in drie dagen voor aanvang van de lessenreeks.De les overeenkomst betreft telkens een periode van twee maanden.Dit i.v.m. een maand opzegtermijn.Men kan kiezen voor een maandelijkse betaling of per twee maanden, de academie prefereert een twee maandelijkse betaling. Zie ook onze actietarieven.
 5. Wanneer het lesgeld bij ingang van of tijdens de eerste les van een nieuwe cyclus niet voldaan is kunnen de vervolglessen niet plaatsvinden. De betalingsverplichting van de overeengekomen lescyclus blijft echter wel van kracht. Dit betreft twee maanden.Bij verbreking van de twee maandelijkse overeenkomst binnen een termijn van twee maanden zonder de opzegtermijn van een maand in acht genomen te hebben dienen de resterende lesgelden voor de betreffende lescyclus voldaan te worden.
 6. Bij het berekenen van het aantal lessen is rekening gehouden met vakanties. Wettelijke vrije dagen worden verrekend met de eerstvolgende factuur.
 7. De lessen moeten wekelijks worden gevolgd.
 8. Wanneer de leerling verhinderd is kan de les niet worden ingehaald en kan de leerling geen aanspraak maken op restitutie van het lesgeld. Tenzij er een gegronde reden is. Uitval vanwege een ernstige ziekte of delicate privé aangelegenheid zijn hierbij een uitzondering.
 9. Wanneer de cursist de inschrijving niet wenst te verlengen dient dit schriftelijk vier weken vooraf te worden doorgegeven voor aanvang van de volgende twee maandelijkse periode. Zonder deze opzegging wordt de inschrijving automatisch met een twee maandelijkse cyclus verlengd.
 10. Afmelding voor een les dient telefonisch een dag voor de les te geschieden.
 11. Het huren van een gitaar, zowel akoestisch als elektrisch is mogelijk tegen betaling van 20 euro per les cyclus. Ook deze betaling dient te geschieden voor aanvang van de 4e les of tijdens de 4 e les. Hetzij contant of via overschrijving