Werkwijze

 

Mogelijkheden:

1. Groepsverband (vanaf 2 tot maximaal 10 personen)

2. Privéles (beperkt)

 

De lessen bestaan uit wekelijkse lessen van één uur en op een vooraf overeengekomen dag en tijdstip. Van week tot week wordt verder bekeken hoe de student(en) vorderen, hiervoor zijn in de loop der jaren efficiënte lesmodules ontwikkeld.

Hij of zij wordt tevens de mogelijkheid geboden om zijn favoriete stijl te leren of idool na te spelen, dit in samenhang met de geijkte lesmethodes en hoe ver hij of zij is gevorderd. Dit alles gebeurt onder een gemoedelijke sfeer om het enthousiasme te bevorderen.Het onderwijzen van Gitaar vergt voor ieder individu een unieke aanpak.

Van cruciaal belang hierbij is onder andere: om van het begin af aan de juiste houding waarin men zelfs simpel een gitaar vasthoudt goed aan te leren. Dit vormt mede de basis tot succes om de vele varianten aan technieken verder goed te ontwikkelen.

Alles draait om automatisme van de juiste handelingen en vingerzettingen. Hetgeen allesbehalve vanzelfsprekend is. Hier heb je hoe dan ook professionele begeleiding bij nodig van een erkende vakman met de nodige praktijk en theoretische kennis wil je succes kunnen boeken.

Daarnaast impliceert theorie niet enkel het leren lezen van noten, sterker nog: het is zeker niet noodzakelijk.Het draait allereerst om stap voor stap één te worden met het instrument. Notenleer kan dan nog altijd bij de gevoelige snaar gevolgd worden, echter spelenderwijs maar niet minder gedegen en kundig.

Tijdens de les wordt er gebruikt gemaakt van audio visuele opnamen.Deze opnames worden gemaakt door de leerling zelf, maar mogen niet worden geplaatst op commerciële sites. Daarnaast krijgt de leerling van sommige materie audio geluidsopnames mee naar huis om te oefenen.

Tevens zal er na iedere les een email wisseling volgen van de lesstof die tijdens de les besproken is. De opnames van lesvoorbeelden zijn auteursrechtelijk beschermd.